Het nieuwe project gaat van start!

Op donderdag 5 december worden de nieuwe speeltoestellen geplaatst! Het geld hiervoor hebben we de afgelopen tijd ingezameld en op woensdag 27 november kreeg de Stichting Nadja nog een bedrag van € 3500 van het Rabobank Wensenfonds! Omdat wij samen met deze Stichting het plan bedacht hebben is een gedeelte hiervan ook voor de nieuwe uitbreiding. Er komen ook spelaanleidingen voor kinderen met een beperking. Als alles voorspoedig gaat willen we de toestellen op woensdag 18 december feestelijk in gebruik nemen. Binnenkort melden we hier meer over.

Anne van Zwieten van Stichting Nadja met Riny Vons van onze Stichting.

Natuurwerkdag groot succes!

20 Vrijwilligers kwamen zaterdag 2 november naar de natuurspeeltuin om te klussen. Naast onze eigen mensen kwamen er een paar gezinnen met kinderen. De kinderen hebben enorm hun best gedaan met het kruien van de houtsnippers, snoeien van een wilg en bollen planten. Verder zijn er planten verplaatst en en veel struiken gesnoeid. De dag ervoor was de sloot uitgebaggerd en konden de takken en stenen die er uit gekomen waren opgeruimd worden.

Ook de 20 nestkastjes voor mezen zijn opgehangen, ze hangen verspreid over het hele terrein met de opening naar het noord- oosten.

De nestkastjes en het insectenhotel

  

 

Voor iedereen een lekker broodje! Vrijwilligers bedankt!

Veel nestkastjes gedoneerd!

Naar aanleiding van onze oproep om een nestkastje voor mezen te doneren is massaal gehoor gegeven! We kunnen 20 nestkastjes voor koolmezen aanschaffen en ook een insectenhotel. Zo'n hotel trekt solitaire insecten aan waarvan er enkelen ook vijanden van de processierups zijn. We hopen dat dit helpt om de rupsen de komende zomer te verminderen. Alle donateurs heel erg bedankt! 

Op zaterdag 2 november tijdens de natuurwerkdag zullen we ze ophangen. Ieder die wil helpen is welkom!

Nieuwe spelmogelijkheden !!

We hebben € 16.000,= bij elkaar gekregen om nieuwe spelmogelijkheden toe te voegen aan de natuurspeeltuin. Het fonds 1818, Druckerfonds en de NSGK ( Nederlandse stichting voor het gehandicapte kind) hebben met elkaar dit bedrag gedoneerd!

Om de kinderen meer spelmogelijkheden te geven hebben we een plan bedacht om op het " eiland" en elders nog enkele nieuwe uitdagingen te plaatsen zoals evenwichtstouwen, stappalen en voor kinderen met een beperking een keukentje bij de zandplek en een voelwand langs het ontdekpad. We zijn heel blij dat het nu uitgevoerd kan worden. De plaatsing is op 5 en 6 december door de firma Speelmaatje. Hier onder enkele foto's van de website van Speelmaatje om een indruk te krijgen.

voelwand

klimtouwen

slingertouw

 

Help processierups bestrijden!

Afgelopen zomer werd ook de Natuurspeeltuin getroffen door de eikenprocessierups. In meerdere eikenbomen kwamen nesten voor en uitgekomen rupsen. De tuin is zelfs twee weken dicht geweest omdat er geen plan van aanpak was. Dit had weinig zin omdat de plaag overal in Leiderdorp voorkwam, daarom is de tuin weer open gegaan met een waarschuwing.

Volgend jaar kan dit weer gebeuren. Als voorzorg heeft er een val in een eik gehangen om de mannelijke vlinders te vangen, maar dit heeft weinig resultaat opgeleverd.

Het schijnt dat meesjes de rupsen wel willen opeten en om veel meesjes naar de natuurspeeltuin te lokken willen we mezennestkastjes gaan op hangen. Als u mee wilt helpen kunt u een nestkastje doneren door € 7.= over te maken op de bankrekening NL68RABO0135831326 van de Stichting Natuurspeeltuin Leiderdorp o.v.v. Nestkastje.

Op de Natuurwerkdag op zaterdag 2 november kunnen ze worden opgehangen. Er kunnen dan ook nestkastjes gebracht worden.

Contact

  • Natuur Speeltuin
    de Bloemerd, 2353 BZ Leiderdorp
  • 06-40499313 of 071-5893945