Spelen met zand zo gewoon en bijzonder.

 

Duurzaam opgroeien Blog door Sacha Grootenboer. Zie website: op zijn plek

Spelen met zand, zo gewoon en zo bijzonder!

Spelen met zand is voor veel kinderen gelukkig heel gewoon. Wist je dat spelen met zand ontzettend veel doet in de ontwikkeling van een kind? Het is voor alle zintuigen en zelfs voor de sociaal emotionele ontwikkeling van belang dat een kind alle mogelijkheden krijgt om met zand te spelen.
Ik heb in het verleden veel gewerkt met jonge kinderen en het belang van zintuiglijke beleving gezien. Ik heb ervaren hoe kinderen zich duurzaam ontwikkelen als ze een gezond speelklimaat ervaren waar vooral het ontdekken van natuurlijke materialen voorop staat. Laat een kind van zijn kleedje afkruipen en letterlijk de wereld van natuur ontdekken. Daardoor ontwikkelt de fysieke en de emotionele gevoelswereld van een kind zich positief.

Wist je dat zand het meest gebruikte en meest aantrekkelijke speelgoed is voor een kind? Zand is gratis, meestal redelijk schoon, natuurlijk, en heeft een hele grote speel en ontwikkelingswaarde. Als we daar water aan toevoegen dan hebben we alle ingrediënten voor uren, dagen, weken en jaren speelplezier voor jong en oud.

In het voorjaar zie je ouders bij de eerste lente dagen alweer richting strand trekken. Uit een grote tas of bolderwagen, steken scheppen, emmers, zandvormen en harken. Als de zee warmer wordt en het weer mooier, dan zie je de bouwsels van zand steeds dichter naar de kustlijn opschuiven. Voor die tijd slepen kinderen water af en aan naar hun bouwwerken op het strand.

Wat maakt nu dat kinderen zienderogen zo gelukkig met zand en water kunnen spelen?

Zand is allereerst een natuurlijk materiaal dat vele vormen kan aannemen en dat door de structuur uitdaagt om te ontdekken. Zo is er droog zand, mul zand, warm zand, koud zand, nat zand, kleddernat zand en dan is er nog zand in diverse structuren, zoals meer met steentjes, met schelpjes, rood zand, grijs zand, geel zand, wit zand, maar ook korrelig zand.

Alleen dat al is een uitdaging om te ontdekken en dan zeker ook wat je er allemaal mee kunt doen. 

In zand kun je graven, je kunt bergen maken met zand en in mul zand is het heerlijk om te vallen, te rennen of het door je vingers te laten gaan. Maar je kunt je ook heerlijk ingraven. Van steviger zand, gemengd met water kun je prachtige bouwsels en zandsculpturen maken met schrapers, vormpjes vullen of met sandshapers aan de slag.

Een sandshaper is er in 4 vormen en geeft een kind vanaf een jaar of twee al de mogelijkheid om via draaiende bewegingen bollen te maken in zand. Zo kunnen zelfs de allerkleinsten een zandsculptuur maken.

De speelwaarde van een sandshaper is hoog omdat kinderen daar heel creatief mee kunnen zijn. Meer dan met gewone kant en klare vormen zoals een ster of een vis, die overigens wel een toegevoegde waarde kunnen hebben in het spelen met zand. Net als schelpen, steentjes, ijsstokjes  en gevonden voorwerpen uit de zee. Deze zie je vaak terug in de forten, kastelen en zitkuilen op het strand.

Ook een handgraafmachine of een doorzichtige emmer hebben een toegevoegde waarde als het om spelen met zand en water gaat. Tussendoor vangen kinderen ook graag visjes en in een doorzichtige emmer kunnen ze alles wat ze opgraven en vangen heel goed zien.

Het is verbazingwekkend dat kinderen, zodra ze zand in hun handen hebben, ontzettend creatief en op zichzelf kunnen spelen. Zand is voor de ontwikkeling van alle zintuigen ook erg belangrijk. De huid beslaat ruim 95% van ons lijf. Die huid heeft zintuiglijke prikkels nodig om te kunnen waarnemen. Een kind dat een verscheidenheid aan natuurlijke materialen krijgt aangeboden zal ook het gevoel, zowel fysiek als emotioneel beter ontwikkelen.

Zand daagt uit tot het verkennen van de wereld van gevoel, structuur, samenwerken, zelfontwikkeling en het leren kennen van de elementen, water, vuur, lucht en aarde.

Zelf leren ruiken, voelen, proeven, horen en zien, zal op alle fronten tot een positieve ontwikkeling van kinderen leiden. 

Onze rol is slechts materiaal aanbieden en dan los te laten wat een kind ermee doet. Dan kan het een eigen en vrij spel ontwikkelen. Als wij ons in dat spel teveel opdringen en teveel aanbieden zal een kind zijn interesse kwijtraken. We horen wel eens ouders zeggen dat hun kind niet speelt. Vaak is overprikkeling daar een oorzaak van geweest. Teveel aanbieden en teveel bemoeizucht, hoe goed bedoeld ook!

Ga eens samen met je kind naar het strand en blijf op afstand kijken wat er gebeurt. Als ergens de natuur een directe en duidelijke invloed heeft op het speelgedrag van een kind, dan is het wel waar zand, water, wind en zonnestralen met elkaar samenwerken. 

En als je kind met zand wil blijven spelen, dan is de zandbak in de tuin in combinatie met water een prima vervanging. Ook Kinetic Sand of Shape It om binnen aan tafel mee te spelen veroorzaakt een continue stroom van verwondering, aandacht en creativiteit!

En wil je zand, water, en strand en zandkastelen terughalen op een regenachtige dag, speel dan eens het coöperatieve spel zandkastelen! En ik weet zeker dat blijheid en vrolijkheid direct je huis zullen vullen!

Dat is een wereld van verwondering die ik elk kind en elke ouder gun!

Succesvolle NL Doet!

Op vrijdag en zaterdag 20 en 21 maart is de natuurspeeltuin weer "speelklaar"gemaakt. Nieuw zand op het strandje en de zandbak, sloot uitgebaggerd en de paden voorzien van nieuwe houtsnippers. Deze keer heeft naast veel vrijwilligers ook een groep ambtenaren van de gemeente Leiderdorp zich ingezet . Alle mensen weer heel erg bedankt!

 

Helaas moesten we de wilgenbank laten slopen omdat hij niet meer veilig was.

21 Maart NL DOETdag

Op de eerste dag van de Lente gaan we weer aan de slag in De Dwarstuin. Na de winter wordt het hoog tijd om de natuurspeeltuin weer "speelklaar"te maken.

De NL DOETdag is daar een mooie gelegenheid voor. We nodigen iedereen die zin heeft uit om te komen helpen met de volgende klussen: nieuw zand op het strandje en in de zandbak, paden aanvullen met houtsnippers, snoeien van planten en ander opruim- en herstelwerk. Het is altijd heel gezellig en wij zorgen voor de inwendige mens.

Tijd van 11.00 tot 15.30 uur. Je kunt ook een deel van de tijd komen. Graag even opgeven bij: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Na deze werkdag is de natuurspeeltuin weer elke dag geopend van 10.00 uur tot de schemering.

We proberen weer een sponsor te vinden voor een toilet in het zomerseizoen.

Winter in de natuurspeeltuin

Vandaag ontdekten we in het schuurtje een stuk of zeven veldmuisjes. Ze hadden een lekker nestje van bladeren gemaakt in de speciebak. Toen we ze ontdekten probeerden ze snel weg te komen en zijn in de natuurspeeltuin verdwenen. Misschien zoeken ze het plekje wel weer op als het kouder wordt. Naast de veldmuizen kun je ook veel vogels zien, zoals roodborstjes, koolmeesjes ,vlaamsegaaien, eksters en kauwtjes. Ook komen hier en daar al knopjes aan de takken en sprietjes van bollen boven de grond.

In de winter is de Natuurspeeltuin geopend op woensdagmiddag van 12.00 tot 17.00 uur en in het weekend van 10.00 tot 17.00 uur.

 

 

Al weer vijf jaar!

De Natuurspeeltuin, een terugblik op vijf jaren Dwarstuin.

Op 17 april 2009 is de natuurspeeltuin in Leiderdorp opgericht. Statutair wel te verstaan. Het echte werk moest toen nog grondig gaan beginnen. Voorafgaand aan de oprichting is er politiek wel het een en ander aan voorbereidend werk verzet. Het was niet zo maar even geregeld met de gemeente om dat verloren stukje grond waar zelden iemand te vinden was in bruikleen te verkrijgen. Niet alle politieke partijen waren er direct voor te vinden om het in bruikleen te geven. Dat zou een precedentwerking kunnen hebben was een van de argumenten. Maar dat was toen!

Momenteel heeft de ‘De Dwarstuin’ haar plekje binnen de Leiderdorpse gemeenschap dubbel en dwars verdiend. Het is een geslaagd initiatief gebleken waar jaarlijks vele kinderen lekker ‘dwars’ kunnen zijn en met veel creativiteit aan hun spel gestalte geven. Samenspelen met andere kinderen en vanaf 2014 ook met kinderen die leven met een beperking. Daarvoor is de speeltuin rolstoel toegankelijk gemaakt. De afgelopen zomer hebben de ouders, opa’s en oma’s volop mee genoten van de speeltuin. Als kinderen het naar hun zin hebben, hebben de begeleiders het ook. Toch? Ook steeds meer bewoners uit verschillende zorg- en verpleeginstellingen hebben het plekje ontdekt. De toenmalige gekozen formule voor een natuurspeeltuin was best vooruitstrevend en kan zeker model staan als een geslaagd voorbeeld voor een participatieve samenleving. Vrijwilligers zijn voortdurend actief om alles netjes op orde te houden en de tuin te onderhouden én; vooral goed te luisteren naar de wensen van hun klanten; de kinderen. Wat kan er beter, wat kunnen we bedenken om de kinderwensen nog beter in te vullen, hoe geeft je gestalte aan spelontplooiing voor die kindklanten? De speeltuin staat niet vol met door grote mensen bedachte speeltoestellen. Hier creëren kinderen hun eigen ‘toestellen’ en speel wereld. Gelukkig zijn er steeds meer bedrijven uit de regio die het belang van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als een taak zien en de speeltuin daarin helpen. Zij leveren vanuit dit perspectief vaak een stevige fysieke arbeidsprestatie die is gekoppeld aan een teambuilding of trainingsprogramma’s. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Het is hartverwarmend om al die medewerkers doodvermoeid en voldaan te zien aan het einde van zo’n werkdag. Daarnaast zijn er ook instanties die financieel bijdragen voor de aanpassingen die noodzakelijk of wenselijk zijn. Vooral de donaties om de speeltuin rolstoel toegankelijk te maken waren bijzonder welkom. Daarom bijzondere hulde en dank voor alle geleverde bijdragen, zowel in arbeidskracht, natura en financieel, gedurende de afgelopen vijf jaren.

Als bestuur willen we graag nog meer samenwerken met organisaties die een maatschappelijke tegenprestatie willen leveren. Alle goede voornemens helpen. Hebt u als ondernemer of bestuurder al een ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen taak in gedachten voor 2015?

Er ligt een mooie kans! Hebt u als particulier nog wat in het spaarvarkentje zitten voor enkele uitbreidingen of onderhoudsmaterieel? Wat denkt u! Is dat een goed idee voor het nieuwe jaar?

Zoals u ziet, de maatschappelijke participatie ligt direct om de hoek.

Ja, precies daar; in de Natuurspeeltuin ‘Dé Dwarstuin’. Daar is altijd wel wat te doen.

Van nature een gezond, speels en verantwoord 2015 gewenst.

Contact

  • Natuur Speeltuin
    de Bloemerd, 2353 BZ Leiderdorp
  • 06-40499313 of 071-5893945