Al weer vijf jaar!

De Natuurspeeltuin, een terugblik op vijf jaren Dwarstuin.

Op 17 april 2009 is de natuurspeeltuin in Leiderdorp opgericht. Statutair wel te verstaan. Het echte werk moest toen nog grondig gaan beginnen. Voorafgaand aan de oprichting is er politiek wel het een en ander aan voorbereidend werk verzet. Het was niet zo maar even geregeld met de gemeente om dat verloren stukje grond waar zelden iemand te vinden was in bruikleen te verkrijgen. Niet alle politieke partijen waren er direct voor te vinden om het in bruikleen te geven. Dat zou een precedentwerking kunnen hebben was een van de argumenten. Maar dat was toen!

Momenteel heeft de ‘De Dwarstuin’ haar plekje binnen de Leiderdorpse gemeenschap dubbel en dwars verdiend. Het is een geslaagd initiatief gebleken waar jaarlijks vele kinderen lekker ‘dwars’ kunnen zijn en met veel creativiteit aan hun spel gestalte geven. Samenspelen met andere kinderen en vanaf 2014 ook met kinderen die leven met een beperking. Daarvoor is de speeltuin rolstoel toegankelijk gemaakt. De afgelopen zomer hebben de ouders, opa’s en oma’s volop mee genoten van de speeltuin. Als kinderen het naar hun zin hebben, hebben de begeleiders het ook. Toch? Ook steeds meer bewoners uit verschillende zorg- en verpleeginstellingen hebben het plekje ontdekt. De toenmalige gekozen formule voor een natuurspeeltuin was best vooruitstrevend en kan zeker model staan als een geslaagd voorbeeld voor een participatieve samenleving. Vrijwilligers zijn voortdurend actief om alles netjes op orde te houden en de tuin te onderhouden én; vooral goed te luisteren naar de wensen van hun klanten; de kinderen. Wat kan er beter, wat kunnen we bedenken om de kinderwensen nog beter in te vullen, hoe geeft je gestalte aan spelontplooiing voor die kindklanten? De speeltuin staat niet vol met door grote mensen bedachte speeltoestellen. Hier creëren kinderen hun eigen ‘toestellen’ en speel wereld. Gelukkig zijn er steeds meer bedrijven uit de regio die het belang van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als een taak zien en de speeltuin daarin helpen. Zij leveren vanuit dit perspectief vaak een stevige fysieke arbeidsprestatie die is gekoppeld aan een teambuilding of trainingsprogramma’s. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Het is hartverwarmend om al die medewerkers doodvermoeid en voldaan te zien aan het einde van zo’n werkdag. Daarnaast zijn er ook instanties die financieel bijdragen voor de aanpassingen die noodzakelijk of wenselijk zijn. Vooral de donaties om de speeltuin rolstoel toegankelijk te maken waren bijzonder welkom. Daarom bijzondere hulde en dank voor alle geleverde bijdragen, zowel in arbeidskracht, natura en financieel, gedurende de afgelopen vijf jaren.

Als bestuur willen we graag nog meer samenwerken met organisaties die een maatschappelijke tegenprestatie willen leveren. Alle goede voornemens helpen. Hebt u als ondernemer of bestuurder al een ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen taak in gedachten voor 2015?

Er ligt een mooie kans! Hebt u als particulier nog wat in het spaarvarkentje zitten voor enkele uitbreidingen of onderhoudsmaterieel? Wat denkt u! Is dat een goed idee voor het nieuwe jaar?

Zoals u ziet, de maatschappelijke participatie ligt direct om de hoek.

Ja, precies daar; in de Natuurspeeltuin ‘Dé Dwarstuin’. Daar is altijd wel wat te doen.

Van nature een gezond, speels en verantwoord 2015 gewenst.

Contact

  • Natuur Speeltuin
    de Bloemerd, 2353 BZ Leiderdorp
  • 06-40499313 of 071-5893945