Jaarverslag 2016 met financiële gegevens

on .

 

 

J A A R V E R S L A G  2 0 1 6

 

ALGEMEEN

OPGERICHT 17 APRIL 2009

 

DOEL: ARTIKEL 2 STATUTEN

1.     De Stichting heeft ten doel:

Jonge zich ontwikkelende kinderen, op een pedagogisch verantwoorde en zo vanzelfsprekende manier met de natuur in aanraking te laten komen en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2.     De Stichting dient het algemeen belang.

3.     De Stichting heeft geen winstoogmerk.

4.     De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

-        het behouden en bevorderen van groenvoorzieningen met speelruimte,

-        het ontwikkelen en in stand houden van natuurspeeltuinen,

-        het organiseren van natuurgerichte activiteiten voor kinderen en hun begeleiders.

 

DE ORGANISATIE

Het Stichtingsbestuur bestaat uit 5 personen:

Voorzitter:                   Riny Vons

Secretaris:                  Linda de Vries

Penningmeester:        Dennis van den Bos

Leden:                        Fons Bitter ( per 01-01-2017 afgetreden)

                                   Indira van der Zeeuw

 

Het bestuur heeft vergaderd op:

17 februari, 10 mei en 28 september.

Op de vergaderingen worden de werkdagen voorbereid en het beheer en de financiën besproken.

 

ALGEMEEN

In februari is de touwbrug officieel goedgekeurd en hebben we hiervoor een certificaat gekregen. Voor het wekelijkse onderhoud hebben zich twee extra mensen aangemeld. Voor het huren van een toilet in de zomermaanden hebben we een bijdrage van de Singelloop gevraagd en een bedrag van € 500,- gekregen. Hiervoor kon het toilet van maart tot en met september gebruikt worden. Dit jaar konden we van het geld van het Rabo Bank wensenfonds kleding voor de vrijwilligers kopen. Voor de zomer polo’s en voor de winter warme jasjes met ons logo erop. Voor de klokkentoren is nog geen oplossing gevonden, de deal van Stichting Nadja met het SCW is niet doorgegaan en wij zullen nu het komend voorjaar zelf met een oplossing komen. Het touw van de touwbrug is helaas weer een keer vernield en moest weer vervangen worden.

 

DE ACTIVITEITEN

Op zaterdag 12 maart NL DOET dag is er ook in de natuurspeeltuin flink gewerkt. Nieuw zand aangebracht op het strandje, takkenrillen aangevuld , sloot uitgebaggerd en gesnoeid.  

Op 29 mei waren we aanwezig bij de dag van het Park in de Houtkamp.

Op 8 juni is aandacht geschonken aan de Buitenspeeldag door extra activiteiten in de natuurspeeltuin. De ecologische schminkfabriek was uitgenodigd om de kinderen te schminken. Ook konden kinderen een natuurschilderijtje maken en waren er gezonde fruithapjes. Deze middag werd druk bezocht.

Op zaterdag 7 november hebben we de natuurspeeltuin weer opengesteld voor de landelijke Natuurwerkdag. Enkele vrijwilligers en een scouting groep hebben weer enthousiast vele klussen gedaan. Er zijn wilgen in de Bloemerd geknot en van de takken kunnen de afscheidingen weer worden hersteld. Er werden planten verplaatst en gesnoeid. Het was een nuttige en gezellige dag.

 

ONDERHOUD

Wekelijks is door enkele vaste vrijwilligers op dinsdagochtend structureel onderhoud gedaan.

 

Het grote onderhoud gebeurt meestal op werkzaterdagen, zoals Natuurwerkdag en NL DOET.

 

OPENINGSTIJDEN

Vanaf eind maart tot en met de herfstvakantie is De Dwarstuin dagelijks open geweest van 10.00 uur tot 20.00 uur. In de wintermaanden alleen op woensdagmiddag van 12.00 uur tot 17.00 uur en in het weekend van 10.00 uur tot 17.00 uur. De tuin wordt geopend door bestuursleden en in de vakanties door de kinderopvang Smallsteps gevestigd in de Bloemerd. De Dwarstuin is gedurende het voorjaar en de zomer door veel groepen van scholen en buitenschoolse opvang bezocht. 7 Groepen hebben zich gemeld maar er komen ook groepen die zich niet melden. Deze groepen bestaan gemiddeld uit 25 kinderen. Zij komen niet alleen uit Leiderdorp maar ook uit de regio. Stichting Nadja heeft twee keer een spelmiddag gehouden in de natuurspeeltuin. Hierdoor zijn ouders van kinderen met een beperking in aanraking gekomen met de aangepaste tuin en zijn er ook door die groep enkele partijtjes gehouden. Er zijn 15verjaardagspartijtjes geweest met gemiddeld 10 kinderen. Wanneer men dan gebruik wil maken van het scherm boven de picknicktafel en/of de vuurschaal vragen we een donatie. Door eigen observatie hebben we gezien dat bij mooi weer de natuurspeeltuin altijd heel druk bezocht is.

 

 

FINANCIEN

Dit jaar hebben we naast de vergoeding (€ 500,-) voor het onderhoud van de gemeente Leiderdorp ook weer van verschillende particuliere donateurs een bijdrage gekregen. Zonder deze bijdragen zouden we het onderhoud, dat het meest door vrijwilligers wordt gedaan, niet kunnen uitvoeren. Voor de NL DOET dag is er een bijdrage van € 400,- van het Oranje Fonds gekregen. Van de Leidse Singelloop € 500,- en van het Rabobank Wensenfonds € 250,-.

 

CONTACTEN

De Stichting is aangesloten bij de NUSO en heeft contact met de Stichting Oase/ Springzaad en Groen Dichterbij. Het contact met de Stichting Nadja, die zich richt op vrijetijdsbesteding voor kinderen met fysieke beperkingen, is structureel. Met de gemeente Leiderdorp hebben wij goed contact en werken samen bij het onderhoud. Voor gebruik van gereedschap werken we samen met de Stichting Schooltuin Leiderdorp

 

PUBLICITEIT

De website wordt steeds actueel gehouden en van alle activiteiten wordt verslag gedaan en worden er foto’s geplaatst. Persberichten worden regelmatig geplaatst in de lokale en regionale pers. Voornamelijk het Leiderdorps Weekblad is erg betrokken bij de natuurspeeltuin.

 

ADRESGEGEVENS

Stichting Natuurspeeltuin Leiderdorp

Postadres: Kerveltuin 11, 2353 PM, Leiderdorp

Locatie van  De Dwarstuin: Sport en recreatiepark de Bloemerd 2353 BZ Leiderdorp.

W. www.natuurspeeltuin.nl  E. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

K.v.K nummer 27343107. Bankrekening RABO: NL68RABO0135831326

 

 

  Natuurspeeltuin "De Dwarstuin"            
                   
                   
  Staat van baten en lasten over 2016          
                   
        2016       2015  
                   
  giften en baten      1.361,47        1.699,26
                   
                   
  kosten                
  bankkosten   116,61       121,82  
  Websitekosten   227,48       118,58  
  Kosten KvK   0,00       0,00  
  Porti     0,00       13,80  
  Kontributie   107,00       107,00  
  Toiletten     44,50       0,00  
  Inrichtingskosten   0,00       0,00  
  Verzekeringen   112,00       212,80  
  Onderhoud/keuring   628,36       868,26  
  Ov. Algemene Kosten 414,49       0,00  
          1.650,44       1442,26
                   
                   
  Resultaat       -288,97            257,00