Jaarverslag 2021 met financiële gegevens

Written by Bestuur on . Posted in Uncategorised

 

 

STICHTING NATUURSPEELTUIN LEIDERDORP

 

J A A R V E R S L A G  2 021

 

 

ALGEMEEN

OPGERICHT 17 APRIL 2009

 

DOEL: ARTIKEL 2 STATUTEN

1.     De Stichting heeft ten doel:

Jonge zich ontwikkelende kinderen, op een pedagogisch verantwoorde en zo vanzelfsprekende manier met de natuur in aanraking te laten komen en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2.     De Stichting dient het algemeen belang.

3.     De Stichting heeft geen winstoogmerk.

4.     De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

-        het behouden en bevorderen van groenvoorzieningen met speelruimte,

-        het ontwikkelen en in stand houden van natuurspeeltuinen,

-        het organiseren van natuurgerichte activiteiten voor kinderen en hun begeleiders.

 

DE ORGANISATIE

Het Stichtingsbestuur bestaat uit 5 personen:

Voorzitter:                 Riny Vons

Secretaris:                 Linda de Vries

Penningmeester:        Dennis van den Bos

Leden:                 de bestuursleden Albert Stegeman en Indira van der Zeeuw zijn dit jaar vertrokken en opgevolgd door Janneke Olsthoorn en Esther Honsbeek

Vertegenwoordiger van de vrijwilligers: Elly van den Berg.

 

Het bestuur heeft vergaderd op:

19 mei buiten bij Linda de Vries en 13 oktober in de kantine van de volkstuinvereniging.

 

Op de vergaderingen worden de werkdagen voorbereid en het beheer en de financiën besproken.

 

ALGEMEEN

 

Dit jaar is het 10 jaar geleden dat we de tuin openden. We wilden dit vieren door een bijzonder project: het spannender en leuker maken van het pad door het Ontdekbos. Marieke van Leeuwen van Fairhups heeft daar een plan voor gemaakt  en wilde dit met schoolkinderen uitvoeren. Er zouden stenen beschilderd worden en allerlei leuke elementen zoals vogelhuisjes gemaakt worden. Door de Corona is dit anders gelopen en moesten de werkzaamheden met de kinderen aangepast worden. Er is voor gekozen om de kinderen van de BSO’s er voor te benaderen en zo is het toch gelukt om 100 stenen te beschilderen. Op zaterdag 26 mei ( uitgestelde NL DOETdag) zijn de stenen langs het pad geplaatst. We kregen daarbij hulp van burgemeester Driessen en wethouder van Woudenberg. Verder is er op deze dag weer geklust en is er nieuw zand aangebracht op het strandje en in de zandbak.

Op zaterdag 17 juli hebben we het 10 jarig bestaan feestelijk gevierd en het project afgemaakt. De burgemeester heeft met de kinderen het “Verwonderpad” in het ontdekbos geopend. Het verhaal dat bij het project hoort staat op de website en kan gedownload worden.

Ook deze zomer is er veel gebruik gemaakt van de speeltuin omdat het voor gezinnen een heel goede mogelijkheid was nog ergens met hun kinderen naar toe te kunnen om lekker te spelen. Er zijn een vijftal kinderpartijtjes gehouden en er zijn 10 groepen van basisscholen geweest die hun eindejaarsfeestje in de speeltuin hebben gevierd.

De speeltuin is op dit moment een echte trekker voor Leiderdorp en de regio. Dat is ook te merken aan de conditie van de paden die slijtageplekken vertonen en bij regenachtig weer glad worden. Het wordt daarom noodzakelijk dat de paden van een nieuwe bovenlaag worden voorzien. Ook het straatwerk is hier en daar verzakt. De zithoek van boomstammen is na 8 jaar aan vervanging toe. De stammen die daar voor gebruikt zijn, zijn aan verval onderhevig. Het zou beter zijn als deze vervangen worden door stammen van robiniahout die veel langer meegaan. Dit is ook het geval met de houten palen die worden gebruikt voor het ophangen van het scherm boven de picknicktafel. We hebben daarom een opknapplan gemaakt om dit te vernieuwen. Samen met de gemeente is bekeken wat er nodig is en de kosten komen op € 19.000,-  Dit bedrag moet door fondsen en sponsoren bij elkaar gebracht worden.

Er zijn al aanvragen ingediend en de gemeente heeft € 5000,- toegezegd.

 

 

ONDERHOUD

 

De vaste groep vrijwilligers is dit jaar ook weer bijna elke dinsdagochtend met het onderhoud bezig geweest. Hierdoor ziet het terrein er verzorgt uit en worden er door bezoekers vaak complimenten gegeven. Door de bezoekers wordt het terrein meestal schoon achter gelaten. Een enkele keer treffen we rondslingerend afval aan. Van de gemeente hebben we een kliko gekregen zodat we het afval kunnen laten ophalen. Voor het onkruidvrij houden van de paden kunnen we een beroep doen op de gemeente die hiervoor een brandapparaat heeft.  De gemeente heeft twee keer gespoten met aaltjes tegen de processierupsen. We hebben er dit jaar geen last van gehad.

 

Het grote onderhoud gebeurt meestal op werkzaterdagen, zoals Natuurwerkdag en NL DOET.

Vanaf de NL Doetdag tot de Natuurwerkdag heeft er weer een toilet op het terrein gestaan. Hiervoor hebben we via de pers om een financiele bijdrage van de bezoekers gevraagd. Ook dit jaar hebben mensen weer spontaan geld gedoneerd en binnen een paar dagen hadden we al een behoorlijk bedrag op onze rekening staan.

 

Door vrijwilligers van de beweging “Meer Bomen Nu” zijn er twee keer stekken of zaailingen van bomen geoogst. Deze  worden verzameld en elders weer geplant. Veel van onze boompjes hebben in de Achthovener polder in Leiderdorp weer een plek gekregen.

 

OPENINGSTIJDEN

 

Vanaf eind maart tot en met de herfstvakantie is De Dwarstuin dagelijks open geweest van 9.00 uur tot 20.00 uur. In verband met  de Coronacrisis is de tuin het hele jaar open gebleven. In de wintermaanden van 10.00 uur tot 17.00 uur. De tuin wordt geopend en gesloten door bestuursleden.

 

FINANCIEN

 

De meeste inkomsten komen van donateurs. Zonder deze bijdragen zouden we het onderhoud, dat het meest door vrijwilligers wordt gedaan, niet kunnen uitvoeren. Voor de NL DOET dag is er een bijdrage van € 350,- van het Oranje Fonds gekregen. Het project “Verwonderpad” is gesponsord door Fonds 1818. De kinderopvangorganisaties Small Steps en Floreokids en Stichting Nadja steunen ons ook met een jaarlijkse donatie. Van de gemeente ontvangen we jaarlijks € 550.- voor het onderhoud.

Van de actie van de Rabobank Club Support hebben we € 858,25 gekregen.

 

CONTACTEN

 

De Stichting is aangesloten bij de NUSO en heeft contact met de Stichting Oase/ Springzaad en Groen Dichterbij. Het contact met de Stichting Nadja, die zich richt op vrijetijdsbesteding voor kinderen met fysieke beperkingen, is structureel. Met de gemeente Leiderdorp hebben wij goed contact en werken samen bij het onderhoud. Voor gebruik van gereedschap werken we samen met de Stichting Schooltuin Leiderdorp.

 

 PUBLICITEIT

 

De website wordt steeds actueel gehouden en van alle activiteiten wordt verslag gedaan en worden er foto’s geplaatst. Persberichten worden regelmatig geplaatst in de lokale en regionale pers. Voornamelijk het Leiderdorps Weekblad is erg betrokken bij de natuurspeeltuin.

 

ADRESGEGEVENS

 

Stichting Natuurspeeltuin Leiderdorp

Postadres: Kerveltuin 11, 2353 PM, Leiderdorp

Locatie van  De Dwarstuin: Sport en recreatiepark de Bloemerd 2353 BZ Leiderdorp.

Website: www.natuurspeeltuin.nl  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

K.v.K nummer 27343107. Bankrekening RABO: NL68RABO0135831326

 

 

                             
    Begroting 2021     werkelijk       Begroting  2022      
            1-dec                
                             
  Inkomsten                        
  Div. bijdrage 850,00        4.758,20   3500   850,00        
  Donateur/giften 525,00        1.517,00       1000,00        
  Gem. Leiderdorp 550,00                 -     500   550,00        
  rente                  0,05                
  Totaal inkomsten 1925,00     6275,25       2400,00        
                             
                             
  Verplichtingen                        
                             
  Bankkosten 125,00          119,38       125,00        
  Verzekering 125,00          123,00       125,00        
  Contributie 125,00          107,00       125,00        
  Onderhoud 1200,00          916,29   283,71   1200,00        
  website   200,00          227,48       200,00        
  ov   100,00                 -         100,00        
  inrichting   250,00        3.352,64       250,00        
  toilet   700,00          718,96       750,00        
  Totaal verplichtingen 2825,00     5564,75       2875,00        
  Saldo   -900,00     710,50       -475,00        
                             
                             
  Groot onderhoud 15000             5850   5000 gem leiderdorp
                        850 rabobank