Jaarverslag 2017 met financiële gegevens

Written by Bestuur on . Posted in Uncategorised

 

 

J A A R V E R S L A G  2 0 1 7

ALGEMEEN

OPGERICHT 17 APRIL 2009

 

DOEL: ARTIKEL 2 STATUTEN

1.           De Stichting heeft ten doel:

Jonge zich ontwikkelende kinderen, op een pedagogisch verantwoorde en zo vanzelfsprekende manier met de natuur in aanraking te laten komen en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2.           De Stichting dient het algemeen belang.

3.           De Stichting heeft geen winstoogmerk.

4.           De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

-             het behouden en bevorderen van groenvoorzieningen met speelruimte,

-             het ontwikkelen en in stand houden van natuurspeeltuinen,

-             het organiseren van natuurgerichte activiteiten voor kinderen en hun begeleiders.

 

DE ORGANISATIE

Het Stichtingsbestuur bestaat uit 5 personen:

Voorzitter:                         Riny Vons

Secretaris:                         Linda de Vries

Penningmeester:              Dennis van den Bos

Leden:                                Albert Stegeman

                                            Indira van der Zeeuw

 

Het bestuur heeft vergaderd op:

8 februari en 30 augustus.

Op de vergaderingen worden de werkdagen voorbereid en het beheer en de financiën besproken.

 

ALGEMEEN

Albert Stegeman heeft Fons Bitter opgevolgd in het bestuur. Hij is ook vrijwilliger voor het onderhoud op de dinsdagochtend. Er wordt wekelijks door 5 mensen in de tuin gewerkt. Hierdoor ziet het terrein er verzorgt uit en worden er door bezoekers vaak complimenten gegeven. Door de bezoekers wordt het terrein meestal schoon achter gelaten. Een enkele keer treffen we rondslingerend afval aan. Albert heeft ook de klokkentoren hersteld. Na een oproep in het Leiderdorps Weekblad voor sponsoren voor het toilet heeft het Bekkenexpertisecentrum Leiderdorp aangeboden ook dit jaar weer te willen sponsoren. Ook zijn er nog giften van donateurs ontvangen hiervoor. Zo kon het toilet tot de herfstvakantie gefinancierd worden.

De verharding van het terrein moet hier en daar hersteld worden, bij regen wordt het glad en bij de ingang staan plassen. Er is aan de gemeente om advies gevraagd maar is nog niets aan gebeurd.

 

DE ACTIVITEITEN

Op zaterdag 11 maart NL DOET dag is er ook in de natuurspeeltuin flink gewerkt door een groepje dames van de Soroptimisten club uit Leiden. Aan het eind van de dag was de natuurspeeltuin weer klaar voor een nieuw seizoen.

Op 14 juni waren er extra activiteiten in het kader van de Buitenspeeldag  De kinderen konden een natuurschilderijtje maken en er waren  gezonde fruithapjes. Mede door het mooie weer werd deze middag druk bezocht.

Begin oktober zijn we benaderd door de Stichting “Zin” of wij bereid waren om op 25 oktober een groep werknemers van Jansen Jansen biologics op onze tuin te laten werken.  Zij brachten een bedrag van € 1500 mee, door ons te besteden voor de tuin. Na overleg hebben we besloten hen de werkzaamheden te laten uitvoeren die voor de natuurwerkdag op 4 november gepland waren. Er waren al houtsnippers aanwezig van de bomenkap bij de manege zodat die op de paden konden worden gebruikt. Verder zijn er veel anderen klussen gedaan: snoeiwerk en het verplaatsen van enkele struiken. Door het geldbedrag konden we in samenwerking met de gemeente een nieuwe pomp aanschaffen en deze is ook op deze dag geplaatst. Dit kwam goed uit omdat de pomp aan vervanging toe was.

 

ONDERHOUD

Wekelijks is door enkele vaste vrijwilligers op dinsdagochtend structureel onderhoud gedaan.

Het grote onderhoud gebeurt meestal op werkzaterdagen, zoals Natuurwerkdag en NL DOET.

 

OPENINGSTIJDEN

Vanaf eind maart tot en met de herfstvakantie is De Dwarstuin dagelijks open geweest van 10.00 uur tot 20.00 uur. In de wintermaanden alleen op woensdagmiddag van 12.00 uur tot 17.00 uur en in het weekend van 10.00 uur tot 17.00 uur. De tuin wordt geopend door bestuursleden en in de vakanties door de kinderopvang Smallsteps gevestigd in de Bloemerd. De Dwarstuin is gedurende het voorjaar en de zomer door veel groepen van scholen en buitenschoolse opvang bezocht. 8 Groepen hebben zich gemeld maar er komen ook groepen die zich niet melden. Deze groepen bestaan gemiddeld uit 25 kinderen. Zij komen niet alleen uit Leiderdorp maar ook uit de regio. Stichting Nadja heeft twee keer een spelmiddag gehouden in de natuurspeeltuin. Hierdoor zijn ouders van kinderen met een beperking in aanraking gekomen met de aangepaste tuin en zijn er ook door die groep enkele partijtjes gehouden. Er zijn 14 verjaardagspartijtjes geweest met gemiddeld 10 kinderen. Wanneer men dan gebruik wil maken van het scherm boven de picknicktafel en/of de vuurschaal vragen we een vrijwillige donatie. Door eigen observatie hebben we gezien dat bij mooi weer de natuurspeeltuin altijd heel druk bezocht is.

 

FINANCIEN

Dit jaar hebben we naast de vergoeding (€ 500,-) voor het onderhoud van de gemeente Leiderdorp ook weer van verschillende particuliere donateurs een bijdrage gekregen. Zonder deze bijdragen zouden we het onderhoud, dat het meest door vrijwilligers wordt gedaan, niet kunnen uitvoeren. Voor de NL DOET dag is er een bijdrage van € 350,- van het Oranje Fonds gekregen.

 

CONTACTEN

De Stichting is aangesloten bij de NUSO en heeft contact met de Stichting Oase/ Springzaad en Groen Dichterbij. Het contact met de Stichting Nadja, die zich richt op vrijetijdsbesteding voor kinderen met fysieke beperkingen, is structureel. Met de gemeente Leiderdorp hebben wij goed contact en werken samen bij het onderhoud. Voor gebruik van gereedschap werken we samen met de Stichting Schooltuin Leiderdorp.

 

 PUBLICITEIT

De website wordt steeds actueel gehouden en van alle activiteiten wordt verslag gedaan en worden er foto’s geplaatst. Persberichten worden regelmatig geplaatst in de lokale en regionale pers. Voornamelijk het Leiderdorps Weekblad is erg betrokken bij de natuurspeeltuin.

 

ADRESGEGEVENS

Stichting Natuurspeeltuin Leiderdorp

Postadres: Kerveltuin 11, 2353 PM, Leiderdorp

Locatie van  De Dwarstuin: Sport en recreatiepark de Bloemerd 2353 BZ Leiderdorp.

W. www.natuurspeeltuin.nl  E. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

K.v.K nummer 27343107. Bankrekening RABO: NL68RABO0135831326

 

 

  Staat van baten en lasten over 2017          
                   
        2017       2016  
                   
  giften en baten      2.994,94        1.361,47
                   
                   
  kosten                
  bankkosten   130,55       116,61  
  Websitekosten   209,33       227,48  
  Kosten KvK   7,50       0,00  
  Porti     7,80       0,00  
  Kontributie   200,00       107,00  
  Toiletten     635,25       44,50  
  Inrichtingskosten   0,00       0,00  
  Verzekeringen   21,50       112,00  
  Onderhoud/keuring   826,90       628,36  
  Ov. Algemene Kosten 0,00       414,49  
          2.038,83       1650,44
                   
                   
  Resultaat       956,11          -288,97
                   

 

Contact

  • Natuur Speeltuin
    de Bloemerd, 2353 BZ Leiderdorp
  • 06-40499313 of 071-5893945