Stichting Natuurspeeltuin Leiderdorp.

Het initiatief voor een natuurspeeltuin is genomen door de raadsleden Riny Vons, Joyce van Reijn en Jarno Volmer. Zij zorgden dat de gemeenteraad erin toestemde dat het speelterrein in de Bloemerd omgevormd werd tot Natuurspeeltuin. Na een oproep in de pers hebben enkele enthousiaste burgers van Leiderdorp gereageerd. Een van hen was Marijtje Mulder die belangeloos het ontwerp heeft gemaakt. In een werkgroep is er verder gewerkt aan het idee wat steeds meer en meer vorm kreeg. Daarbij is er samenwerking gezocht met de kinderopvang van de Stichting Kinderopvang Leiderdorp en Catalpa. De kinderen van deze instellingen hebben ontwerpen gemaakt en deze zijn verwerkt in het schetsplan.

Op 17 april 2009 is met medewerking van Bakker & Neve notarissen formeel de stichting 'Stichting Natuurspeeltuin Leiderdorp' opgericht. Een stichtingsvorm was nodig om fondsaanvragen te kunnen indienen om tot daadwerkelijke uitvoering van het plan te komen.

Op 16 april 2011 is de natuurspeelplaats De Dwarstuin officieel geopend. De eerste aanleg en inrichting is gesponsord door de gemeente Leiderdorp en het Fonds 1818. Daarnaast hebben verschillende bedrijven en particulieren donaties gedaan.

De Stichting heeft ervaren dat De Dwarstuin echt voldoet aan een behoefte. Het eerste seizoen is er veel gebruik van gemaakt, ook door groepen van scholen en kinderopvang.

Om De Dwarstuin ook voor kinderen met een beperking toegankelijk te maken, is de  Stichting een samenwerking aangegaan met de Stichting Nadja, die zich inzet voor vrijetijdsbesteding voor kinderen met een beperking. Beide Stichtingen hebben een plan laten maken en laten uitvoeren. Op 6 april 2013 is de aangepaste natuurspeeltuin geopend.

Er zijn half verharde paden aangelegd en de zandbak en waterpomp zijn zo aangepast dat kinderen in een rolstoel er ook bij kunnen. Verder is er een zintuigen- ontdekpad.  De natuurspeeltuin heeft geen toilet, maar wel een plek om kinderen te verschonen.

De realisering van het aanpassingsplan is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de Stichting Nadja, Fonds 1818, gemeente Leiderdorp, NSGK en het Druckerfonds.

 

 

 

Contact

  • Natuur Speeltuin
    de Bloemerd, 2353 BZ Leiderdorp
  • 06-40499313 of 071-5893945