Jaarverslag 2018 met financiële gegevens

Written by Bestuur on . Posted in Uncategorised

 

ALGEMEEN

OPGERICHT 17 APRIL 2009

 

DOEL: ARTIKEL 2 STATUTEN

1.     De Stichting heeft ten doel:

Jonge zich ontwikkelende kinderen, op een pedagogisch verantwoorde en zo vanzelfsprekende manier met de natuur in aanraking te laten komen en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2.     De Stichting dient het algemeen belang.

3.     De Stichting heeft geen winstoogmerk.

4.     De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

-        het behouden en bevorderen van groenvoorzieningen met speelruimte,

-        het ontwikkelen en in stand houden van natuurspeeltuinen,

-        het organiseren van natuurgerichte activiteiten voor kinderen en hun begeleiders.

 

DE ORGANISATIE

Het (onbezoldigde) Stichtingsbestuur bestaat uit 5 personen:

Voorzitter:                             Riny Vons

Secretaris:                  Linda de Vries

Penningmeester:        Dennis van den Bos

Leden:                        Albert Stegeman

                                   Indira van der Zeeuw

 

Het bestuur heeft vergaderd op:

14 februari en 12 september.

Op de vergaderingen worden de werkdagen voorbereid en het beheer en de financiën besproken.

 

ALGEMEEN

 

Het seizoen startte weer met de NL DOET dag op 10 maart. Er waren dit jaar niet veel aanmeldingen maar met onze eigen groep hebben we toch veel gedaan.

De Buitenspeeldag in juni trok niet zoveel kinderen als anders omdat er meer activiteiten waren in de Bloemerd georganiseerd door SCW en de gemeente.

De zomer begon al vroeg en heeft voor veel droogte gezorgd. Enkele planten hebben het niet overleefd maar wonder boven wonder groeide alles weer na een beetje regen. Er hoefde ook enkele weken niet gemaaid te worden. Door de gemeente zijn de paden voorzien van een nieuwe laag grit. Door de droogte was het resultaat eerst niet zo geweldig maar na de regen zag het er weer mooi uit.

In de zomer is er veel bezoek geweest van ( groot) ouders met kinderen. De natuurspeeltuin was voor de warmte een ideale speelplek. Water en schaduw. Voor de zomervakantie zijn er veel schoolgroepen geweest maar het BSO bezoek in de vakantie was minder dan andere jaren.

Dit jaar zijn er twee vrijwilligers voor het onderhoud bijgekomen. Er wordt nu wekelijks op dinsdagochtend door 6 mensen in de tuin gewerkt. Hierdoor ziet het terrein er verzorgt uit en worden er door bezoekers vaak complimenten gegeven. Door de bezoekers wordt het terrein meestal schoon achter gelaten. Een enkele keer treffen we rondslingerend afval aan.

Er is nagedacht om de tuin uit te breiden met enkele nieuwe speelelementen en er is contact met het bedrijf Boom en Staal geweest. De offerte van dit bedrijf was zo hoog dat we er niet op in zijn gegaan.

Op zaterdag 3 november is er weer gewerkt met extra vrijwilligers in het kader van de Landelijke natuurwerkdag.

 

ONDERHOUD

 

Wekelijks is door enkele vaste vrijwilligers op dinsdagochtend structureel onderhoud gedaan.

 

Het grote onderhoud gebeurt meestal op werkzaterdagen, zoals Natuurwerkdag en NL DOET.

Van de banken in de tuin zijn de poten aan het rotten. Eén bank is zelfs al omgevallen. We zullen proberen om geld van het Rabobank wensenfonds te krijgen om nieuwe banken te kunnen plaatsen. Er is nog geen oplossing gevonden voor het wegstromen van het zand. Dit moet komend seizoen aangepakt worden.

Vanaf de NL Doetdag tot de Natuurwerkdag heeft er weer een toilet op het terrein gestaan.

 

OPENINGSTIJDEN

 

Vanaf eind maart tot en met de herfstvakantie is De Dwarstuin dagelijks open geweest van 10.00 uur tot 20.00 uur. In de wintermaanden alleen op woensdagmiddag van 12.00 uur tot 17.00 uur en in het weekend van 10.00 uur tot 17.00 uur. De tuin wordt geopend door bestuursleden en in de vakanties door de kinderopvang Smallsteps gevestigd in de Bloemerd. De Dwarstuin is gedurende het voorjaar en de zomer door veel groepen van scholen en buitenschoolse opvang bezocht. 9 Groepen hebben zich gemeld maar er komen ook groepen die zich niet melden. Deze groepen bestaan gemiddeld uit 25 kinderen. Zij komen niet alleen uit Leiderdorp maar ook uit de regio. Stichting Nadja heeft twee keer een spelmiddag gehouden in de natuurspeeltuin. Hierdoor zijn ouders van kinderen met een beperking in aanraking gekomen met de aangepaste tuin en zijn er ook door die groep enkele partijtjes gehouden. Er zijn 11 verjaardagspartijtjes geweest met gemiddeld 10 kinderen. Wanneer men dan gebruik wil maken van het scherm boven de picknicktafel en/of de vuurschaal vragen we een donatie. Door eigen observatie hebben we gezien dat bij mooi weer de natuurspeeltuin altijd heel druk bezocht is.

 

 

FINANCIEN

 

Dit jaar hebben we € 3000,- gekregen van de ING bank. We hebben meegedaan aan de actie “Help Nederland vooruit” en zijn door het aantal stemmen op de tweede plaats gekomen. Verder waren er inkomsten van donateurs. Zonder deze bijdragen zouden we het onderhoud, dat het meest door vrijwilligers wordt gedaan, niet kunnen uitvoeren. Voor de NL DOET dag is er een bijdrage van € 400,- van het Oranje Fonds gekregen. De kinderopvangorganisaties Small Steps en Floreokids steunen ons ook met een jaarlijkse donatie. In het najaar hebben we een wens ingediend bij het Rabobank wensenfonds voor een bedrag van € 3000.-

 

 

CONTACTEN

 

De Stichting is aangesloten bij de NUSO en heeft contact met de Stichting Oase/ Springzaad en Groen Dichterbij. Het contact met de Stichting Nadja, die zich richt op vrijetijdsbesteding voor kinderen met fysieke beperkingen, is structureel. Met de gemeente Leiderdorp hebben wij goed contact en werken samen bij het onderhoud. Voor gebruik van gereedschap werken we samen met de Stichting Schooltuin Leiderdorp.

 

 

PUBLICITEIT

 

De website wordt steeds actueel gehouden en van alle activiteiten wordt verslag gedaan en worden er foto’s geplaatst. Persberichten worden regelmatig geplaatst in de lokale en regionale pers. Voornamelijk het Leiderdorps Weekblad is erg betrokken bij de natuurspeeltuin.

 

ADRESGEGEVENS

 

Stichting Natuurspeeltuin Leiderdorp

Postadres: Kerveltuin 11, 2353 PM, Leiderdorp

Locatie van  De Dwarstuin: Sport en recreatiepark de Bloemerd 2353 BZ Leiderdorp.

Website: www.natuurspeeltuin.nl  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

K.v.K nummer 27343107.

Bankrekening RABO: NL68RABO0135831326

Fiscaalnummer: 8207.50.360

 

Balans

  2018   t/m                   
                         
rekeningnr.   Omschrijving   Openingsbal Debet   Credit   Saldo  
                         
  100   Rabo 1358.31.326   1505,50       -2771,87   4277,37  
  110   Rabo 3157.282.379   520,78       -3,52   524,30  
  150   Kruisposten           0,00      
  900   Donaties/giften           341,00      
  400   Bankkosten       90,47          
  410   Websitekosten       118,58          
  420   Drukwerk       170,85          
  430   Porti       0,00          
  440   Kontributie       107,00          
  450   Toiletten       308,55          
  460   Inrichtingskosten       0,00          
  470   Verzekeringen       115,00          
  480   Onderhoud/keuring       845,53          
  490   Ov. Algemene Kosten       30,36          
  910   Ontvangen rente           0,11      
  920   Div. Bijdrage                3.659,27      
      Totaal       1786,34   1224,99   4801,67 561,35
                         
                         

 

 

 

Contact

  • Natuur Speeltuin
    de Bloemerd, 2353 BZ Leiderdorp
  • 06-40499313 of 071-5893945