Jaarverslag 2021 met financiële gegevens

Written by Bestuur on . Posted in Uncategorised

 

 

STICHTING NATUURSPEELTUIN LEIDERDORP

 

J A A R V E R S L A G  2 022

 

 

ALGEMEEN

OPGERICHT 17 APRIL 2009

 

DOEL: ARTIKEL 2 STATUTEN

1.     De Stichting heeft ten doel:

Jonge zich ontwikkelende kinderen, op een pedagogisch verantwoorde en zo vanzelfsprekende manier met de natuur in aanraking te laten komen en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2.     De Stichting dient het algemeen belang.

3.     De Stichting heeft geen winstoogmerk.

4.     De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

-        het behouden en bevorderen van groenvoorzieningen met speelruimte,

-        het ontwikkelen en in stand houden van natuurspeeltuinen,

-        het organiseren van natuurgerichte activiteiten voor kinderen en hun begeleiders.

 

DE ORGANISATIE

Het Stichtingsbestuur bestaat uit 5 personen:

Voorzitter:                             Riny Vons

Secretaris:                  Linda de Vries

Penningmeester:        Dennis van den Bos

Leden:                        Janneke Olsthoorn en Esther Honsbeek

Vertegenwoordiger van de vrijwilligers: Elly van den Berg.

 

Het bestuur heeft vergaderd op:

23 februari, 18 mei en 21 september.

Op de vergaderingen worden de werkdagen voorbereid en het beheer en de financiën besproken.

 

ALGEMEEN

 

Dit jaar is goed begonnen met het krijgen van de vrijwilligersprijs van € 300 van de gemeente Leiderdorp. Het opknapplan dat we vorig jaar hadden opgesteld kon worden uitgevoerd omdat we de benodigde € 19.000 bij elkaar hebben gekregen. In april is de aannemer begonnen met het vernieuwen van de paden en konden de nieuwe spelelementen geplaatst worden, zoals de nieuwe zithoek, de palen voor het schermen en een hangmat. Alles was gelukkig op tijd klaar voor Pasen, want op tweede paasdag had de paashaas in de natuurspeeltuin eieren verstopt. Er kwamen 50 kinderen met begeleiders naar de eieren zoeken. Het was een geslaagde activiteit uitgevoerd door onze nieuwe bestuursleden Janneke Olsthoorn en Esther Honsbeek.

Op zaterdag 12 maart hebben we weer meegedaan met de NLDoetdag, er zijn weer door veel vrijwilligers karweien zijn gedaan. Naast onze eigen vrijwilligers waren er raadsleden van politieke partijen.

In het kader van het jaar van de wetenschap in Leiden kwam Ludy Feyen op maandag 23 mei (dag van de schildpad) met kinderen van de basisschool het Bolwerk schildpadden maken van wilgentakken.

In februari zijn enkele Essen door de storm beschadigd en moesten daarom gekapt worden. De bomen zijn blijven liggen en wij mochten er iets mee doen. De stichting Nadja waar wij mee samenwerken had een bedrag gekregen van een Leiderdorpse makelaar en samen hebben we besloten dit te gebruiken om iets van de bomen te laten maken. Er is een boomkunstenaar gevraagd te komen (James Arbor) en hij heeft verschillende sculpturen van dieren gemaakt. Een paar egels, een kikker, een tweekoppige draak en een paar rupsen.

In de zomer is de tuin weer heel goed bezocht. Groepen van Leiderdorpse scholen kwamen voor een spelochtend naar de tuin en er zijn weer enige verjaardagsfeestjes gevierd. Ook mensen uit de regio weten de tuin te vinden. We hebben weer meegedaan met de RABO ClubSupport actie en een bedrag van € 1095,47 gekregen.

 

ONDERHOUD

 

De vaste groep vrijwilligers is dit jaar ook weer bijna elke dinsdagochtend met het onderhoud bezig geweest. Helaas heeft Albert Stegeman afscheid genomen. Hij heeft zich altijd enorm ingezet voor de speeltuin, hij deed vooral al het maaiwerk met een zeis. We hebben gelukkig iemand gevonden die ook met een zeis kan maaien en hem kunnen we oproepen als het nodig is. Er is ook een nieuwe vrijwilliger bijgekomen. Alle vrijwilligers zijn altijd enthousiast bezig en vormen een gezellige groep. Hierdoor ziet het terrein er verzorgd uit en worden er door bezoekers vaak complimenten gegeven. Door de bezoekers wordt het terrein meestal schoon achter gelaten. Een enkele keer treffen we rondslingerend afval aan. De gemeente heeft dit jaar een keer gespoten met aaltjes tegen de processierupsen. We hebben er dit jaar geen last van gehad.

 

Het grote onderhoud gebeurt meestal op werkzaterdagen, zoals Natuurwerkdag in november en NL Doetdag in maart.

Vanaf de NL Doetdag tot de Natuurwerkdag heeft er weer een toilet op het terrein gestaan. Dit jaar is het toilet helemaal door de kinderopvang FloreoKids gesponsord.

Door vrijwilligers van de beweging “Meer Bomen Nu” zijn er twee keer stekken of zaailingen van bomen geoogst. Deze  worden verzameld en elders weer geplant. Veel van onze boompjes hebben in de Achthovenerpolder in Leiderdorp weer een plek gekregen.

 

OPENINGSTIJDEN

 

Vanaf eind maart tot en met de herfstvakantie is De Dwarstuin dagelijks open geweest van 9.00 uur tot 20.00 uur. In de wintermaanden van 10.00 uur tot 17.00 uur. De tuin wordt geopend en gesloten door bestuursleden. In schoolvakanties is de tuin dagelijks open.

 

FINANCIEN

 

De meeste inkomsten komen van donateurs. Zonder deze bijdragen zouden we het onderhoud, dat het meest door vrijwilligers wordt gedaan, niet kunnen uitvoeren. Voor de NL DOET dag is er een bijdrage van € 350,- van het Oranje Fonds gekregen. Van de gemeente ontvangen we jaarlijks € 550.- voor het onderhoud. Voor het project ‘opknappen natuurspeeltuin’zijn donaties ontvangen van Fonds 1818, het Druckerfonds en de gemeente Leiderdorp. Verder nog bijdragen ontvangen van de Vrijwilligersprijs € 300 en de Rabobank € 1095,47.

 

CONTACTEN

 

De Stichting is aangesloten bij de NUSO en heeft contact met de Stichting Oase/ Springzaad en Groen Dichterbij. Het contact met de Stichting Nadja, die zich richt op vrijetijdsbesteding voor kinderen met fysieke beperkingen, is structureel. Met de gemeente Leiderdorp hebben wij goed contact en werken samen bij het onderhoud. Voor gebruik van gereedschap werken we samen met de Stichting Schooltuin Leiderdorp.

 

 PUBLICITEIT

 

De website wordt steeds actueel gehouden en van alle activiteiten wordt verslag gedaan en worden er foto’s geplaatst. Persberichten worden regelmatig geplaatst in de lokale en regionale pers. Voornamelijk het Leiderdorps Weekblad is erg betrokken bij de natuurspeeltuin. We zijn ook actief op Instagram.

 

Voor verslagen van activiteiten met foto’s zie onze website: www.natuurspeeltuin.nl

 

ADRESGEGEVENS

 

Stichting Natuurspeeltuin Leiderdorp

Postadres: Kerveltuin 11, 2353 PM, Leiderdorp

Locatie van  De Dwarstuin: Sport en recreatiepark de Bloemerd 2353 BZ Leiderdorp.

Website: www.natuurspeeltuin.nl  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

K.v.K nummer 27343107. Bankrekening RABO: NL68RABO0135831326

 

 

             
                   
                   
  Staat van baten en lasten over 2022          
                   
        2022       2021  
                   
  giften en baten     15664,52                  6.275,25
                   
                   
  kosten                
  bankkosten   119,40       119,38  
  Websitekosten   179,08       227,48  
  Kosten KvK              
  Porti                
  Kontributie   0,00       107,00  
  Toiletten     762,50       718,96  
  Inrichtingskosten   13859,81       3352,64  
  Verzekeringen   0,00       123,00  
  Onderhoud/keuring   1541,65       916,29  
  Ov. Algemene Kosten 316,57       111,45  
          16.779,01       5.676,20
                   
                   
  Resultaat       -1.114,49                      599,05
                   

 

 

 

 

 

Contact

  • Natuur Speeltuin
    de Bloemerd, 2353 BZ Leiderdorp
  • 06-40499313 of 071-5893945