Jaarverslag 2022 met financiële gegevens

Written by Bestuur on . Posted in Uncategorised

 

STICHTING NATUURSPEELTUIN LEIDERDORP

J A A R V E R S L A G  2022

 

 

 

ALGEMEEN

OPGERICHT 17 APRIL 2009

 

DOEL: ARTIKEL 2 STATUTEN

1.     De Stichting heeft ten doel:

Jonge zich ontwikkelende kinderen, op een pedagogisch verantwoorde en zo vanzelfsprekende manier met de natuur in aanraking te laten komen en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2.     De Stichting dient het algemeen belang.

3.     De Stichting heeft geen winstoogmerk.

4.     De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

-        het behouden en bevorderen van groenvoorzieningen met speelruimte,

-        het ontwikkelen en in stand houden van natuurspeeltuinen,

-        het organiseren van natuurgerichte activiteiten voor kinderen en hun begeleiders.

 

DE ORGANISATIE

Het Stichtingsbestuur bestaat uit 5 personen:

Voorzitter:                             Riny Vons

Secretaris:                  Linda de Vries

Penningmeester:        Dennis van den Bos

Leden:                        Janneke Olsthoorn en Esther Honsbeek

Vertegenwoordiger van de vrijwilligers: Elly van den Berg.

 

Het bestuur heeft vergaderd op:

23 februari, 18 mei en 21 september.

Op de vergaderingen worden de werkdagen voorbereid en het beheer en de financiën besproken.

 

ALGEMEEN

 

Dit jaar is goed begonnen met het krijgen van de vrijwilligersprijs van € 300 van de gemeente Leiderdorp. Het opknapplan dat we vorig jaar hadden opgesteld kon worden uitgevoerd omdat we de benodigde € 19.000 bij elkaar hebben gekregen. In april is de aannemer begonnen met het vernieuwen van de paden en konden de nieuwe spelelementen geplaatst worden, zoals de nieuwe zithoek, de palen voor het schermen en een hangmat. Alles was gelukkig op tijd klaar voor Pasen, want op tweede paasdag had de paashaas in de natuurspeeltuin eieren verstopt. Er kwamen 50 kinderen met begeleiders naar de eieren zoeken. Het was een geslaagde activiteit uitgevoerd door onze nieuwe bestuursleden Janneke Olsthoorn en Esther Honsbeek.

Op zaterdag 12 maart hebben we weer meegedaan met de NLDoetdag, er zijn weer door veel vrijwilligers karweien zijn gedaan. Naast onze eigen vrijwilligers waren er raadsleden van politieke partijen.

In het kader van het jaar van de wetenschap in Leiden kwam Ludy Feyen op maandag 23 mei (dag van de schildpad) met kinderen van de basisschool het Bolwerk schildpadden maken van wilgentakken.

In februari zijn enkele Essen door de storm beschadigd en moesten daarom gekapt worden. De bomen zijn blijven liggen en wij mochten er iets mee doen. De stichting Nadja waar wij mee samenwerken had een bedrag gekregen van een Leiderdorpse makelaar en samen hebben we besloten dit te gebruiken om iets van de bomen te laten maken. Er is een boomkunstenaar gevraagd te komen (James Arbor) en hij heeft verschillende sculpturen van dieren gemaakt. Een paar egels, een kikker, een tweekoppige draak en een paar rupsen.

In de zomer is de tuin weer heel goed bezocht. Groepen van Leiderdorpse scholen kwamen voor een spelochtend naar de tuin en er zijn weer enige verjaardagsfeestjes gevierd. Ook mensen uit de regio weten de tuin te vinden. We hebben weer meegedaan met de RABO ClubSupport actie en een bedrag van € 1095,47 gekregen.

 

ONDERHOUD

 

De vaste groep vrijwilligers is dit jaar ook weer bijna elke dinsdagochtend met het onderhoud bezig geweest. Helaas heeft Albert Stegeman afscheid genomen. Hij heeft zich altijd enorm ingezet voor de speeltuin, hij deed vooral al het maaiwerk met een zeis. We hebben gelukkig iemand gevonden die ook met een zeis kan maaien en hem kunnen we oproepen als het nodig is. Er is ook een nieuwe vrijwilliger bijgekomen. Alle vrijwilligers zijn altijd enthousiast bezig en vormen een gezellige groep. Hierdoor ziet het terrein er verzorgd uit en worden er door bezoekers vaak complimenten gegeven. Door de bezoekers wordt het terrein meestal schoon achter gelaten. Een enkele keer treffen we rondslingerend afval aan. De gemeente heeft dit jaar een keer gespoten met aaltjes tegen de processierupsen. We hebben er dit jaar geen last van gehad.

 

Het grote onderhoud gebeurt meestal op werkzaterdagen, zoals Natuurwerkdag in november en NL Doetdag in maart.

Vanaf de NL Doetdag tot de Natuurwerkdag heeft er weer een toilet op het terrein gestaan. Dit jaar is het toilet helemaal door de kinderopvang FloreoKids gesponsord.

Door vrijwilligers van de beweging “Meer Bomen Nu” zijn er twee keer stekken of zaailingen van bomen geoogst. Deze  worden verzameld en elders weer geplant. Veel van onze boompjes hebben in de Achthovenerpolder in Leiderdorp weer een plek gekregen.

 

OPENINGSTIJDEN

 

Vanaf eind maart tot en met de herfstvakantie is De Dwarstuin dagelijks open geweest van 9.00 uur tot 20.00 uur. In de wintermaanden van 10.00 uur tot 17.00 uur. De tuin wordt geopend en gesloten door bestuursleden. In schoolvakanties is de tuin dagelijks open.

 

FINANCIEN

 

De meeste inkomsten komen van donateurs. Zonder deze bijdragen zouden we het onderhoud, dat het meest door vrijwilligers wordt gedaan, niet kunnen uitvoeren. Voor de NL DOET dag is er een bijdrage van € 350,- van het Oranje Fonds gekregen. Van de gemeente ontvangen we jaarlijks € 550.- voor het onderhoud. Voor het project ‘opknappen natuurspeeltuin’zijn donaties ontvangen van Fonds 1818, het Druckerfonds en de gemeente Leiderdorp. Verder nog bijdragen ontvangen van de Vrijwilligersprijs € 300 en de Rabobank € 1095,47.

   

CONTACTEN

 

De Stichting is aangesloten bij de NUSO en heeft contact met de Stichting Oase/ Springzaad en Groen Dichterbij. Het contact met de Stichting Nadja, die zich richt op vrijetijdsbesteding voor kinderen met fysieke beperkingen, is structureel. Met de gemeente Leiderdorp hebben wij goed contact en werken samen bij het onderhoud. Voor gebruik van gereedschap werken we samen met de Stichting Schooltuin Leiderdorp.

 

 PUBLICITEIT

 

De website wordt steeds actueel gehouden en van alle activiteiten wordt verslag gedaan en worden er foto’s geplaatst. Persberichten worden regelmatig geplaatst in de lokale en regionale pers. Voornamelijk het Leiderdorps Weekblad is erg betrokken bij de natuurspeeltuin. We zijn ook actief op Instagram.

 

Voor verslagen van activiteiten met foto’s zie onze website: www.natuurspeeltuin.nl

 

ADRESGEGEVENS

 

Stichting Natuurspeeltuin Leiderdorp

Postadres: Kerveltuin 11, 2353 PM, Leiderdorp

Locatie van  De Dwarstuin: Sport en recreatiepark de Bloemerd 2353 BZ Leiderdorp.

Website: www.natuurspeeltuin.nl  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

K.v.K nummer 27343107. Bankrekening RABO: NL68RABO0135831326

 

 

             
                   
                   
  Staat van baten en lasten over 2022          
                   
        2022       2021  
                   
  giften en baten     15664,52                  6.275,25
                   
                   
  kosten                
  bankkosten   119,40       119,38  
  Websitekosten   179,08       227,48  
  Kosten KvK              
  Porti                
  Kontributie   0,00       107,00  
  Toiletten     762,50       718,96  
  Inrichtingskosten   13859,81       3352,64  
  Verzekeringen   0,00       123,00  
  Onderhoud/keuring   1541,65       916,29  
  Ov. Algemene Kosten 316,57       111,45  
          16.779,01       5.676,20
                   
                   
  Resultaat       -1.114,49                      599,05
                   
                   

 

Speurtocht "Verwonderpad"

Written by Bestuur on . Posted in Uncategorised

Langs het Verwonderpad in het Ontdekbos liggen gekleurde stenen en zijn er grappige dingen opgehangen. Die liggen en hangen daar niet zomaar , maar ze vertellen een verhaal.

Je kunt het verhaal van Millie en Melle in de natuurspeeltuin in de vorm van een speurtocht downloaden en meenemen naar de speeltuin. Zo kun je veel ontdekken van de natuur.

Veel plezier ermee!

 

Jaarverslag 2021 met financiële gegevens

Written by Bestuur on . Posted in Uncategorised

 

 

STICHTING NATUURSPEELTUIN LEIDERDORP

 

J A A R V E R S L A G  2 022

 

 

ALGEMEEN

OPGERICHT 17 APRIL 2009

 

DOEL: ARTIKEL 2 STATUTEN

1.     De Stichting heeft ten doel:

Jonge zich ontwikkelende kinderen, op een pedagogisch verantwoorde en zo vanzelfsprekende manier met de natuur in aanraking te laten komen en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2.     De Stichting dient het algemeen belang.

3.     De Stichting heeft geen winstoogmerk.

4.     De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

-        het behouden en bevorderen van groenvoorzieningen met speelruimte,

-        het ontwikkelen en in stand houden van natuurspeeltuinen,

-        het organiseren van natuurgerichte activiteiten voor kinderen en hun begeleiders.

 

DE ORGANISATIE

Het Stichtingsbestuur bestaat uit 5 personen:

Voorzitter:                             Riny Vons

Secretaris:                  Linda de Vries

Penningmeester:        Dennis van den Bos

Leden:                        Janneke Olsthoorn en Esther Honsbeek

Vertegenwoordiger van de vrijwilligers: Elly van den Berg.

 

Het bestuur heeft vergaderd op:

23 februari, 18 mei en 21 september.

Op de vergaderingen worden de werkdagen voorbereid en het beheer en de financiën besproken.

 

ALGEMEEN

 

Dit jaar is goed begonnen met het krijgen van de vrijwilligersprijs van € 300 van de gemeente Leiderdorp. Het opknapplan dat we vorig jaar hadden opgesteld kon worden uitgevoerd omdat we de benodigde € 19.000 bij elkaar hebben gekregen. In april is de aannemer begonnen met het vernieuwen van de paden en konden de nieuwe spelelementen geplaatst worden, zoals de nieuwe zithoek, de palen voor het schermen en een hangmat. Alles was gelukkig op tijd klaar voor Pasen, want op tweede paasdag had de paashaas in de natuurspeeltuin eieren verstopt. Er kwamen 50 kinderen met begeleiders naar de eieren zoeken. Het was een geslaagde activiteit uitgevoerd door onze nieuwe bestuursleden Janneke Olsthoorn en Esther Honsbeek.

Op zaterdag 12 maart hebben we weer meegedaan met de NLDoetdag, er zijn weer door veel vrijwilligers karweien zijn gedaan. Naast onze eigen vrijwilligers waren er raadsleden van politieke partijen.

In het kader van het jaar van de wetenschap in Leiden kwam Ludy Feyen op maandag 23 mei (dag van de schildpad) met kinderen van de basisschool het Bolwerk schildpadden maken van wilgentakken.

In februari zijn enkele Essen door de storm beschadigd en moesten daarom gekapt worden. De bomen zijn blijven liggen en wij mochten er iets mee doen. De stichting Nadja waar wij mee samenwerken had een bedrag gekregen van een Leiderdorpse makelaar en samen hebben we besloten dit te gebruiken om iets van de bomen te laten maken. Er is een boomkunstenaar gevraagd te komen (James Arbor) en hij heeft verschillende sculpturen van dieren gemaakt. Een paar egels, een kikker, een tweekoppige draak en een paar rupsen.

In de zomer is de tuin weer heel goed bezocht. Groepen van Leiderdorpse scholen kwamen voor een spelochtend naar de tuin en er zijn weer enige verjaardagsfeestjes gevierd. Ook mensen uit de regio weten de tuin te vinden. We hebben weer meegedaan met de RABO ClubSupport actie en een bedrag van € 1095,47 gekregen.

 

ONDERHOUD

 

De vaste groep vrijwilligers is dit jaar ook weer bijna elke dinsdagochtend met het onderhoud bezig geweest. Helaas heeft Albert Stegeman afscheid genomen. Hij heeft zich altijd enorm ingezet voor de speeltuin, hij deed vooral al het maaiwerk met een zeis. We hebben gelukkig iemand gevonden die ook met een zeis kan maaien en hem kunnen we oproepen als het nodig is. Er is ook een nieuwe vrijwilliger bijgekomen. Alle vrijwilligers zijn altijd enthousiast bezig en vormen een gezellige groep. Hierdoor ziet het terrein er verzorgd uit en worden er door bezoekers vaak complimenten gegeven. Door de bezoekers wordt het terrein meestal schoon achter gelaten. Een enkele keer treffen we rondslingerend afval aan. De gemeente heeft dit jaar een keer gespoten met aaltjes tegen de processierupsen. We hebben er dit jaar geen last van gehad.

 

Het grote onderhoud gebeurt meestal op werkzaterdagen, zoals Natuurwerkdag in november en NL Doetdag in maart.

Vanaf de NL Doetdag tot de Natuurwerkdag heeft er weer een toilet op het terrein gestaan. Dit jaar is het toilet helemaal door de kinderopvang FloreoKids gesponsord.

Door vrijwilligers van de beweging “Meer Bomen Nu” zijn er twee keer stekken of zaailingen van bomen geoogst. Deze  worden verzameld en elders weer geplant. Veel van onze boompjes hebben in de Achthovenerpolder in Leiderdorp weer een plek gekregen.

 

OPENINGSTIJDEN

 

Vanaf eind maart tot en met de herfstvakantie is De Dwarstuin dagelijks open geweest van 9.00 uur tot 20.00 uur. In de wintermaanden van 10.00 uur tot 17.00 uur. De tuin wordt geopend en gesloten door bestuursleden. In schoolvakanties is de tuin dagelijks open.

 

FINANCIEN

 

De meeste inkomsten komen van donateurs. Zonder deze bijdragen zouden we het onderhoud, dat het meest door vrijwilligers wordt gedaan, niet kunnen uitvoeren. Voor de NL DOET dag is er een bijdrage van € 350,- van het Oranje Fonds gekregen. Van de gemeente ontvangen we jaarlijks € 550.- voor het onderhoud. Voor het project ‘opknappen natuurspeeltuin’zijn donaties ontvangen van Fonds 1818, het Druckerfonds en de gemeente Leiderdorp. Verder nog bijdragen ontvangen van de Vrijwilligersprijs € 300 en de Rabobank € 1095,47.

 

CONTACTEN

 

De Stichting is aangesloten bij de NUSO en heeft contact met de Stichting Oase/ Springzaad en Groen Dichterbij. Het contact met de Stichting Nadja, die zich richt op vrijetijdsbesteding voor kinderen met fysieke beperkingen, is structureel. Met de gemeente Leiderdorp hebben wij goed contact en werken samen bij het onderhoud. Voor gebruik van gereedschap werken we samen met de Stichting Schooltuin Leiderdorp.

 

 PUBLICITEIT

 

De website wordt steeds actueel gehouden en van alle activiteiten wordt verslag gedaan en worden er foto’s geplaatst. Persberichten worden regelmatig geplaatst in de lokale en regionale pers. Voornamelijk het Leiderdorps Weekblad is erg betrokken bij de natuurspeeltuin. We zijn ook actief op Instagram.

 

Voor verslagen van activiteiten met foto’s zie onze website: www.natuurspeeltuin.nl

 

ADRESGEGEVENS

 

Stichting Natuurspeeltuin Leiderdorp

Postadres: Kerveltuin 11, 2353 PM, Leiderdorp

Locatie van  De Dwarstuin: Sport en recreatiepark de Bloemerd 2353 BZ Leiderdorp.

Website: www.natuurspeeltuin.nl  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

K.v.K nummer 27343107. Bankrekening RABO: NL68RABO0135831326

 

 

             
                   
                   
  Staat van baten en lasten over 2022          
                   
        2022       2021  
                   
  giften en baten     15664,52                  6.275,25
                   
                   
  kosten                
  bankkosten   119,40       119,38  
  Websitekosten   179,08       227,48  
  Kosten KvK              
  Porti                
  Kontributie   0,00       107,00  
  Toiletten     762,50       718,96  
  Inrichtingskosten   13859,81       3352,64  
  Verzekeringen   0,00       123,00  
  Onderhoud/keuring   1541,65       916,29  
  Ov. Algemene Kosten 316,57       111,45  
          16.779,01       5.676,20
                   
                   
  Resultaat       -1.114,49                      599,05
                   

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2018 met financiële gegevens

Written by Bestuur on . Posted in Uncategorised

 

ALGEMEEN

OPGERICHT 17 APRIL 2009

 

DOEL: ARTIKEL 2 STATUTEN

1.     De Stichting heeft ten doel:

Jonge zich ontwikkelende kinderen, op een pedagogisch verantwoorde en zo vanzelfsprekende manier met de natuur in aanraking te laten komen en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2.     De Stichting dient het algemeen belang.

3.     De Stichting heeft geen winstoogmerk.

4.     De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

-        het behouden en bevorderen van groenvoorzieningen met speelruimte,

-        het ontwikkelen en in stand houden van natuurspeeltuinen,

-        het organiseren van natuurgerichte activiteiten voor kinderen en hun begeleiders.

 

DE ORGANISATIE

Het (onbezoldigde) Stichtingsbestuur bestaat uit 5 personen:

Voorzitter:                             Riny Vons

Secretaris:                  Linda de Vries

Penningmeester:        Dennis van den Bos

Leden:                        Albert Stegeman

                                   Indira van der Zeeuw

 

Het bestuur heeft vergaderd op:

14 februari en 12 september.

Op de vergaderingen worden de werkdagen voorbereid en het beheer en de financiën besproken.

 

ALGEMEEN

 

Het seizoen startte weer met de NL DOET dag op 10 maart. Er waren dit jaar niet veel aanmeldingen maar met onze eigen groep hebben we toch veel gedaan.

De Buitenspeeldag in juni trok niet zoveel kinderen als anders omdat er meer activiteiten waren in de Bloemerd georganiseerd door SCW en de gemeente.

De zomer begon al vroeg en heeft voor veel droogte gezorgd. Enkele planten hebben het niet overleefd maar wonder boven wonder groeide alles weer na een beetje regen. Er hoefde ook enkele weken niet gemaaid te worden. Door de gemeente zijn de paden voorzien van een nieuwe laag grit. Door de droogte was het resultaat eerst niet zo geweldig maar na de regen zag het er weer mooi uit.

In de zomer is er veel bezoek geweest van ( groot) ouders met kinderen. De natuurspeeltuin was voor de warmte een ideale speelplek. Water en schaduw. Voor de zomervakantie zijn er veel schoolgroepen geweest maar het BSO bezoek in de vakantie was minder dan andere jaren.

Dit jaar zijn er twee vrijwilligers voor het onderhoud bijgekomen. Er wordt nu wekelijks op dinsdagochtend door 6 mensen in de tuin gewerkt. Hierdoor ziet het terrein er verzorgt uit en worden er door bezoekers vaak complimenten gegeven. Door de bezoekers wordt het terrein meestal schoon achter gelaten. Een enkele keer treffen we rondslingerend afval aan.

Er is nagedacht om de tuin uit te breiden met enkele nieuwe speelelementen en er is contact met het bedrijf Boom en Staal geweest. De offerte van dit bedrijf was zo hoog dat we er niet op in zijn gegaan.

Op zaterdag 3 november is er weer gewerkt met extra vrijwilligers in het kader van de Landelijke natuurwerkdag.

 

ONDERHOUD

 

Wekelijks is door enkele vaste vrijwilligers op dinsdagochtend structureel onderhoud gedaan.

 

Het grote onderhoud gebeurt meestal op werkzaterdagen, zoals Natuurwerkdag en NL DOET.

Van de banken in de tuin zijn de poten aan het rotten. Eén bank is zelfs al omgevallen. We zullen proberen om geld van het Rabobank wensenfonds te krijgen om nieuwe banken te kunnen plaatsen. Er is nog geen oplossing gevonden voor het wegstromen van het zand. Dit moet komend seizoen aangepakt worden.

Vanaf de NL Doetdag tot de Natuurwerkdag heeft er weer een toilet op het terrein gestaan.

 

OPENINGSTIJDEN

 

Vanaf eind maart tot en met de herfstvakantie is De Dwarstuin dagelijks open geweest van 10.00 uur tot 20.00 uur. In de wintermaanden alleen op woensdagmiddag van 12.00 uur tot 17.00 uur en in het weekend van 10.00 uur tot 17.00 uur. De tuin wordt geopend door bestuursleden en in de vakanties door de kinderopvang Smallsteps gevestigd in de Bloemerd. De Dwarstuin is gedurende het voorjaar en de zomer door veel groepen van scholen en buitenschoolse opvang bezocht. 9 Groepen hebben zich gemeld maar er komen ook groepen die zich niet melden. Deze groepen bestaan gemiddeld uit 25 kinderen. Zij komen niet alleen uit Leiderdorp maar ook uit de regio. Stichting Nadja heeft twee keer een spelmiddag gehouden in de natuurspeeltuin. Hierdoor zijn ouders van kinderen met een beperking in aanraking gekomen met de aangepaste tuin en zijn er ook door die groep enkele partijtjes gehouden. Er zijn 11 verjaardagspartijtjes geweest met gemiddeld 10 kinderen. Wanneer men dan gebruik wil maken van het scherm boven de picknicktafel en/of de vuurschaal vragen we een donatie. Door eigen observatie hebben we gezien dat bij mooi weer de natuurspeeltuin altijd heel druk bezocht is.

 

 

FINANCIEN

 

Dit jaar hebben we € 3000,- gekregen van de ING bank. We hebben meegedaan aan de actie “Help Nederland vooruit” en zijn door het aantal stemmen op de tweede plaats gekomen. Verder waren er inkomsten van donateurs. Zonder deze bijdragen zouden we het onderhoud, dat het meest door vrijwilligers wordt gedaan, niet kunnen uitvoeren. Voor de NL DOET dag is er een bijdrage van € 400,- van het Oranje Fonds gekregen. De kinderopvangorganisaties Small Steps en Floreokids steunen ons ook met een jaarlijkse donatie. In het najaar hebben we een wens ingediend bij het Rabobank wensenfonds voor een bedrag van € 3000.-

 

 

CONTACTEN

 

De Stichting is aangesloten bij de NUSO en heeft contact met de Stichting Oase/ Springzaad en Groen Dichterbij. Het contact met de Stichting Nadja, die zich richt op vrijetijdsbesteding voor kinderen met fysieke beperkingen, is structureel. Met de gemeente Leiderdorp hebben wij goed contact en werken samen bij het onderhoud. Voor gebruik van gereedschap werken we samen met de Stichting Schooltuin Leiderdorp.

 

 

PUBLICITEIT

 

De website wordt steeds actueel gehouden en van alle activiteiten wordt verslag gedaan en worden er foto’s geplaatst. Persberichten worden regelmatig geplaatst in de lokale en regionale pers. Voornamelijk het Leiderdorps Weekblad is erg betrokken bij de natuurspeeltuin.

 

ADRESGEGEVENS

 

Stichting Natuurspeeltuin Leiderdorp

Postadres: Kerveltuin 11, 2353 PM, Leiderdorp

Locatie van  De Dwarstuin: Sport en recreatiepark de Bloemerd 2353 BZ Leiderdorp.

Website: www.natuurspeeltuin.nl  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

K.v.K nummer 27343107.

Bankrekening RABO: NL68RABO0135831326

Fiscaalnummer: 8207.50.360

 

Balans

  2018   t/m                   
                         
rekeningnr.   Omschrijving   Openingsbal Debet   Credit   Saldo  
                         
  100   Rabo 1358.31.326   1505,50       -2771,87   4277,37  
  110   Rabo 3157.282.379   520,78       -3,52   524,30  
  150   Kruisposten           0,00      
  900   Donaties/giften           341,00      
  400   Bankkosten       90,47          
  410   Websitekosten       118,58          
  420   Drukwerk       170,85          
  430   Porti       0,00          
  440   Kontributie       107,00          
  450   Toiletten       308,55          
  460   Inrichtingskosten       0,00          
  470   Verzekeringen       115,00          
  480   Onderhoud/keuring       845,53          
  490   Ov. Algemene Kosten       30,36          
  910   Ontvangen rente           0,11      
  920   Div. Bijdrage                3.659,27      
      Totaal       1786,34   1224,99   4801,67 561,35
                         
                         

 

 

 

Jaarverslag 2017 met financiële gegevens

Written by Bestuur on . Posted in Uncategorised

 

 

J A A R V E R S L A G  2 0 1 7

ALGEMEEN

OPGERICHT 17 APRIL 2009

 

DOEL: ARTIKEL 2 STATUTEN

1.           De Stichting heeft ten doel:

Jonge zich ontwikkelende kinderen, op een pedagogisch verantwoorde en zo vanzelfsprekende manier met de natuur in aanraking te laten komen en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2.           De Stichting dient het algemeen belang.

3.           De Stichting heeft geen winstoogmerk.

4.           De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

-             het behouden en bevorderen van groenvoorzieningen met speelruimte,

-             het ontwikkelen en in stand houden van natuurspeeltuinen,

-             het organiseren van natuurgerichte activiteiten voor kinderen en hun begeleiders.

 

DE ORGANISATIE

Het Stichtingsbestuur bestaat uit 5 personen:

Voorzitter:                         Riny Vons

Secretaris:                         Linda de Vries

Penningmeester:              Dennis van den Bos

Leden:                                Albert Stegeman

                                            Indira van der Zeeuw

 

Het bestuur heeft vergaderd op:

8 februari en 30 augustus.

Op de vergaderingen worden de werkdagen voorbereid en het beheer en de financiën besproken.

 

ALGEMEEN

Albert Stegeman heeft Fons Bitter opgevolgd in het bestuur. Hij is ook vrijwilliger voor het onderhoud op de dinsdagochtend. Er wordt wekelijks door 5 mensen in de tuin gewerkt. Hierdoor ziet het terrein er verzorgt uit en worden er door bezoekers vaak complimenten gegeven. Door de bezoekers wordt het terrein meestal schoon achter gelaten. Een enkele keer treffen we rondslingerend afval aan. Albert heeft ook de klokkentoren hersteld. Na een oproep in het Leiderdorps Weekblad voor sponsoren voor het toilet heeft het Bekkenexpertisecentrum Leiderdorp aangeboden ook dit jaar weer te willen sponsoren. Ook zijn er nog giften van donateurs ontvangen hiervoor. Zo kon het toilet tot de herfstvakantie gefinancierd worden.

De verharding van het terrein moet hier en daar hersteld worden, bij regen wordt het glad en bij de ingang staan plassen. Er is aan de gemeente om advies gevraagd maar is nog niets aan gebeurd.

 

DE ACTIVITEITEN

Op zaterdag 11 maart NL DOET dag is er ook in de natuurspeeltuin flink gewerkt door een groepje dames van de Soroptimisten club uit Leiden. Aan het eind van de dag was de natuurspeeltuin weer klaar voor een nieuw seizoen.

Op 14 juni waren er extra activiteiten in het kader van de Buitenspeeldag  De kinderen konden een natuurschilderijtje maken en er waren  gezonde fruithapjes. Mede door het mooie weer werd deze middag druk bezocht.

Begin oktober zijn we benaderd door de Stichting “Zin” of wij bereid waren om op 25 oktober een groep werknemers van Jansen Jansen biologics op onze tuin te laten werken.  Zij brachten een bedrag van € 1500 mee, door ons te besteden voor de tuin. Na overleg hebben we besloten hen de werkzaamheden te laten uitvoeren die voor de natuurwerkdag op 4 november gepland waren. Er waren al houtsnippers aanwezig van de bomenkap bij de manege zodat die op de paden konden worden gebruikt. Verder zijn er veel anderen klussen gedaan: snoeiwerk en het verplaatsen van enkele struiken. Door het geldbedrag konden we in samenwerking met de gemeente een nieuwe pomp aanschaffen en deze is ook op deze dag geplaatst. Dit kwam goed uit omdat de pomp aan vervanging toe was.

 

ONDERHOUD

Wekelijks is door enkele vaste vrijwilligers op dinsdagochtend structureel onderhoud gedaan.

Het grote onderhoud gebeurt meestal op werkzaterdagen, zoals Natuurwerkdag en NL DOET.

 

OPENINGSTIJDEN

Vanaf eind maart tot en met de herfstvakantie is De Dwarstuin dagelijks open geweest van 10.00 uur tot 20.00 uur. In de wintermaanden alleen op woensdagmiddag van 12.00 uur tot 17.00 uur en in het weekend van 10.00 uur tot 17.00 uur. De tuin wordt geopend door bestuursleden en in de vakanties door de kinderopvang Smallsteps gevestigd in de Bloemerd. De Dwarstuin is gedurende het voorjaar en de zomer door veel groepen van scholen en buitenschoolse opvang bezocht. 8 Groepen hebben zich gemeld maar er komen ook groepen die zich niet melden. Deze groepen bestaan gemiddeld uit 25 kinderen. Zij komen niet alleen uit Leiderdorp maar ook uit de regio. Stichting Nadja heeft twee keer een spelmiddag gehouden in de natuurspeeltuin. Hierdoor zijn ouders van kinderen met een beperking in aanraking gekomen met de aangepaste tuin en zijn er ook door die groep enkele partijtjes gehouden. Er zijn 14 verjaardagspartijtjes geweest met gemiddeld 10 kinderen. Wanneer men dan gebruik wil maken van het scherm boven de picknicktafel en/of de vuurschaal vragen we een vrijwillige donatie. Door eigen observatie hebben we gezien dat bij mooi weer de natuurspeeltuin altijd heel druk bezocht is.

 

FINANCIEN

Dit jaar hebben we naast de vergoeding (€ 500,-) voor het onderhoud van de gemeente Leiderdorp ook weer van verschillende particuliere donateurs een bijdrage gekregen. Zonder deze bijdragen zouden we het onderhoud, dat het meest door vrijwilligers wordt gedaan, niet kunnen uitvoeren. Voor de NL DOET dag is er een bijdrage van € 350,- van het Oranje Fonds gekregen.

 

CONTACTEN

De Stichting is aangesloten bij de NUSO en heeft contact met de Stichting Oase/ Springzaad en Groen Dichterbij. Het contact met de Stichting Nadja, die zich richt op vrijetijdsbesteding voor kinderen met fysieke beperkingen, is structureel. Met de gemeente Leiderdorp hebben wij goed contact en werken samen bij het onderhoud. Voor gebruik van gereedschap werken we samen met de Stichting Schooltuin Leiderdorp.

 

 PUBLICITEIT

De website wordt steeds actueel gehouden en van alle activiteiten wordt verslag gedaan en worden er foto’s geplaatst. Persberichten worden regelmatig geplaatst in de lokale en regionale pers. Voornamelijk het Leiderdorps Weekblad is erg betrokken bij de natuurspeeltuin.

 

ADRESGEGEVENS

Stichting Natuurspeeltuin Leiderdorp

Postadres: Kerveltuin 11, 2353 PM, Leiderdorp

Locatie van  De Dwarstuin: Sport en recreatiepark de Bloemerd 2353 BZ Leiderdorp.

W. www.natuurspeeltuin.nl  E. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

K.v.K nummer 27343107. Bankrekening RABO: NL68RABO0135831326

 

 

  Staat van baten en lasten over 2017          
                   
        2017       2016  
                   
  giften en baten      2.994,94        1.361,47
                   
                   
  kosten                
  bankkosten   130,55       116,61  
  Websitekosten   209,33       227,48  
  Kosten KvK   7,50       0,00  
  Porti     7,80       0,00  
  Kontributie   200,00       107,00  
  Toiletten     635,25       44,50  
  Inrichtingskosten   0,00       0,00  
  Verzekeringen   21,50       112,00  
  Onderhoud/keuring   826,90       628,36  
  Ov. Algemene Kosten 0,00       414,49  
          2.038,83       1650,44
                   
                   
  Resultaat       956,11          -288,97